NAJLEPSZE TECHNIKUM W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Technikum w Zespole Szkół w Gorzycach zostało uznane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Rauch za najlepsze technikum w województwie podkarpackim. Placówka otrzymała statuetkę „Złoty Prym”. Jest to nagroda przyznawana szkołom, które tworzą optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniającej każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI 

Data:­­ 21 stycznia  2019r

 

Sprawa: SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS
Z RODZICAMI 

 

 

Dzień: 24.01.2019 (czwartek)

godz. 16.00 – spotkania wychowawców z rodzicami

 

Lp.

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

 

Klasa

Sala

Miejsce – piętro

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI 

Data:­­ 21 stycznia  2019r

 

Sprawa: SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS
Z RODZICAMI 

 

 

Dzień: 24.01.2019 (czwartek)

godz. 16.00 – spotkania wychowawców z rodzicami

 

Lp.

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

 

Klasa

Sala

Miejsce – piętro

1

Marta Trela

Apel pamięci

Na znak smutku i bólu jaki wszyscy nosimy w sercu po stracie Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce, Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza w dniu 16 stycznia br. na terenie gminy Gorzyce zostaje wprowadzona żałoba. Dziś w Zespole Szkół odbył się uroczysty apel poświęcony jego pamięci.

Uczniowie z Gorzyc w Macedonii

W dniach od 9 do 15 grudnia 2018r. siedmioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Gorzycach przebywała w Macedonii w ramach programu o nazwie „Pod tym samym niebem”. Celem programu jest integracja ludzi w różnym wieku poprzez muzykę, taniec, zajęcia plastyczne oraz poznawanie kultur krajów partnerskich.

- Podróż trwała kilkanaście godzin, ale dzięki temu mogliśmy poprzez okno autokaru zobaczyć Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię – mów Adrian, uczeń klasy czwartej technikum informatycznego.

Akcja informacyjno –edukacyjna ”Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa.”

W dniu 7 grudnia 2018r odbyło się spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Tarnobrzega Starszym
Aspirantem Krzysztofem Rękasem, Mateuszem Wdowiak oraz Młodszym
Aspirantem Pawłem Kopyto. Spotkanie dotyczyło informacji o zagrożeniu
związanym z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub w domach
oraz zatruciu tlenkiem węgla. Należy pamiętać, że tlenek węgla jest
bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Jest wchłaniany przez układ