Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w Zespole Szkół w Gorzycach od 1993 r. Nasze LICEUM to miejsce zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów młodych ludzi. Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi szkołami za granicą. Rozwijamy bazę edukacyjną szkoły. Dumni jesteśmy z dobrze wyposażonych pracowni oraz powstałego przy naszej szkole kompleksu boisk oraz lodowiska.

DROGI GIMNAZJALISTO!!!

Przed Tobą ważna decyzja związana z dalszym kształceniem. Wybierając szkołę powinieneś świadomie wybrać klasę o odpowiednich dla Ciebie przedmiotach nauczanych na poziomie rozszerzonym. Zanim to zrobisz, pomyśl co w przyszłości chciałbyś robić, jakie wybrać studia, jaki uprawiać zawód. Postaraj się wybrać te przedmioty, które Cię interesują i lubisz się ich uczyć.
Pamiętaj! Wyniki z egzaminu maturalnego są przepustką na studia.
Uczniowie klasy o profilu ogólnym uczą się przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym.  Od początku działalności w liceum ogólnokształcącym realizowany był rozszerzony program nauczania z matematyki, informatyki i języków obcych,  w szczególności z języka angielskiego. Przygotowujemy do zdawania matury w zakresie rozszerzonym głównie z tych  przedmiotów oraz geografii. Absolwenci klasy licealnej z powodzeniem kontynuują naukę na studiach o kierunkach ścisłych,  humanistycznych i ekonomicznych

KLASA OGÓLNA
Klasa ze zwiększoną liczbą godzin z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki, języków obcych.W klasie drugiej uczeń dokonuje wyboru co najmniej dwóch przedmiotów, których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym ( zgodnie z rozporządzeniem MEN ). Przygotowuje szczególnie do zdawania matury z tych właśnie przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Klasa ta umożliwia uczniom pogłębiać swoją wiedzę tak aby już w liceum dokonać właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia. Uczniowie tej klasy z powodzeniem mogą kontynuować studia na kierunkach ścisłych, politechnicznych, ekonomicznych jak i na kierunkach humanistycznych.

KLASA MUNDUROWA
Klasa ze zwiększoną liczbą godzin z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki, języków obcych, w szczególności języka angielskiego. W drugiej klasie uczniowie dokonują wyboru co najmniej dwóch przedmiotów, których nauka będzie obejmowała zakres rozszerzony ( zgodnie z rozporządzeniem MEN ). Uczniowie tej klasy uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu prawa, podstaw pedagogiki, psychologii oraz w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną takich jak strzelanie, pływanie, sporty obronne. Szereg zajęć prowadzą pracownicy Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas edukacji pomogą absolwentom podjąć naukę w Wyższych Szkołach Pożarnych, Policyjnych, Służby Celnej, Wojskowych.
 

BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne meble, bogate zestawy pomocy naukowych.
Posiadamy w pełni wyposażone laboratorium językowe; pracownię przyrodniczą, historyczną, pracownie języka polskiego; pracownie komputerowe.
PRACOWNIA JĘZYKOWA - to nowoczesne laboratorium językowe, posiada indywidualne stanowiska uczniowskie ze słuchawkami.
Wyposażona w tablicę interaktywną. Odbywają się w niej zajęcia z języka angielskiego.
Opiekun pracowni - mgr Renata Stadnik-Komórkiewicz
 
PRACOWNIA PRZYRODNICZA -odbywają się w niej zajęcia z biologii, fizyki, chemii. Wyposażona jest w bogate zestawy pomocy naukowych m.in multimedialny rzutnik z ekranem, mikroskopy, plansze i tablice poglądowe.

Opiekunowie pracowni: - mgr Małgorzata Laskowska
- mgr Tomasz Mękal
PRACOWNIA HISTORYCZNA - nowoczesna multimedialna pracownia wyposażona w komputer, tablicę multimedialną, bogaty zestaw plansz i map.

Odbywają się w niej zajęcia z historii i WOS-u.
Opiekun pracowni - dr Lucyna Łysiak-Kosowska
KOMPLEKS WIELOFUNKCYJNYCH BOISK "ORLIK" ,
LODOWISKO "BIAŁY ORLIK" oraz SIŁOWNIA -
pozwalają na rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, uatrakcyjniają zajęcia wychowania fizycznego.
 

Opiekunowie:
- mgr Robert Sanecki
- mgr Janusz Gierach
Uczniowie liceum zdobyli laury i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych :
Anna Toczyńska – II miejsce na etapie wojewódzkim Olimpiady Ochrony Środowiska
Katarzyna Orłowska – wyróżnienie w konkursie „Fox” (90/100pkt.)
Joanna Krawczyk – kwalifikacja do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego
Agnieszka Nagórna – wyróżnienie w Konkursie Kulturoznawczym o Wielkiej Brytanii
Radosław Szalka – laureat I-go stopnia(96/100) Testu Matematyka Plus, wyróżnienie w konkursie „Kangur Matematyczny”
Anna Zimnicka – laureat konkursu „Kangur Matematyczny”
Dominika Zielińska – bardzo dobry wynik w konkursie „Kangur Matematyczny”
Jolanta Bilska - wyróżnienie w konkursie „Kangur Matematyczny”.
 
Wśród absolwentów naszej Szkoły są ludzie kultury, inżynierowie, nauczyciele, księża, pracownicy administracji, biznesmeni i przedstawiciele wielu innych grup zawodowych.
 

Opinia absolwentki Ani Zimnickiej
 
Ukończyłam Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach w 2005 roku. W ciągu trzech lat nauki w liceum zdobyłam wiedzę i umiejętności, które stały się podstawą dalszej edukacji. Szkoła stwarzała możliwości rozwoju poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, olimpiad i zajęć dodatkowych. Jako uczennica klasy pierwszej wzięłam udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”, zdobyłam w nim drugie miejsce w naszym regionie i w nagrodę pojechałam na kilkudniową wycieczkę do Paryża. Była to dla mnie wspaniała przygoda - zwiedziłam wiele fascynujących miejsc: Luwr, Wieżę Eifla, Łuk Triumfalny, Disneyland itp. Nawiązałam również wiele nowych znajomości z rówieśnikami ze szkół z całej Polski..
Chwile spędzone w tej szkole wspominam jako miłe i ciekawe, z przyjemnością wracam wspomnieniami do tamtych lat.. W roku 2010 ukończyłam Filologię Germańską na Uniwersytecie Rzeszowskim i obecnie jestem nauczycielem języka niemieckiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach.