Technik Mechatronik

Technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.

Mechatronikę można dziś określić jako dziedzinę inżynierii, która stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służącą projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń.

Produkty mechatroniki (układy mechatroniczne) powinny cechować się wielofunkcyjnością, elastycznością i możliwością łatwego konfigurowania, a także adaptacyjnością i prostotą obsług. Przedmiotem zastosowań mechatroniki jest między innymi wytwarzanie:

  • układów sterowania pojazdami
  • nowoczesnych zabawek
  • zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej
  • urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
  • aparatury medycznej
  • mikroukładów elektromechanicznych
  • narzędzi do nanopomiarów.

Zadaniem mechatronika nie jest naprawa konkretnego elementu mechanicznego ani elektrycznego, lecz jego zdiagnozowanie oraz jak najszybsza wymiana i regulacja.

                                             

Galeria do artykułu: