Technik Spedytor

Technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych środków transportu, sztukę negocjacji w spedycji, z marketingiem , zarządzaniem działalnością spedycyjną, przewozami międzynarodowymi itp.

 
Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą uczniom znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych. Zdobyte kwalifikacje absolwenci mogą podwyższyć kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach: logistyka i spedycja, transport.