Technik teleinformatyk

Specjalista w zawodzie technik teleinformatyk:
Projektuje, wdraża, eksploatuje oraz konserwuje systemy i sieci teleinformatyczne, posługując się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych

Określa zasady eksploatacji systemów teletransmisyjnych. Charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne (kablowe, radiowe lub optoelektroniczne). Zestawia i konfiguruje dowolne łącza teletransmisyjne. Integruje systemy teleinformatyczne różnych standardów, kontroluje ich wzajemne współdziałanie i wzajemne relacje. Integruje systemy teleinformatyczne z systemami informatycznymi za granicą

Posługuje się urządzeniami łączności i sprzętem komputerowym, korzystając z systemów operacyjnych oraz tworzy programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi

Montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły. Instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach, instaluje komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci. Uczestniczy w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i wyposażaniu ich w urządzenia komunikacji sieciowej i urządzenia peryferyjne.

Organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwach. Standaryzuje stacje robocze i serwery. Wykonuje przeglądy i naprawę sprzętu komputerowego.

Współpracuje z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego

Posługuje się narzędziami pomiarowymi i kontrolnymi w celu określenia i diagnozowania błędów i przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych. Wykonuje zabiegi konserwacyjne, przeglądy i naprawy urządzeń teleinformatycznych

Zabezpiecza komputery i serwery oraz dane operacyjne w systemach teleinformatycznych

Organizuje działy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych w procesach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

Prowadzi sprzedaż podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania

Opisuje i konfiguruje systemy operacyjne telefonów komórkowych. Obsługuje i naprawia telefony komórkowe

Prowadzi dokumentację eksploatacyjną dokumentującą wykonane prace i ich wyniki, tworzy dokumentację rozliczeniową dla klientów sieci teleinformatycznych

Komunikuje się w języku angielskim z zastosowaniem terminologii właściwej dla zawodu
Jeśli:

 • interesuje Cię technika
 • posiadasz umiejętność abstrakcyjnego myślenia
 • jesteś spostrzegawczy
 • jesteś życzliwych i umiejących pracować w grupie
 • jesteś wytrwały, cierpliwy i zdyscyplinowany

to jest to zawód dla Ciebie!!!

Jako teleinformatyk pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach i firmach:

 • stosujących komputery
 • montujących i sprzedających komputery, telefony komórkowe
 • projektujących i wdrażających nowe technologie
 • zakładach wytwórczych sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji.
 • Możesz również założyć własną firmę teleinformatyczną
 • Jest to zawód przyszłości.