Spotkanie z doradcą zawodowym

9 marca uczniowie ZS uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym Panią Anną Domagałą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Nowej Dęby.

 

Obecność doradcy w procesie planowania kariery pozwala usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno-zawodowymi oraz ułatwia wgląd we własną osobę i pozwoli w przyszłości dokonać wyboru dalszego kształcenia i właściwego przygotowania do procesu poszukiwania pracy.

Wyjazd uczniów na Słowację

W dniach od 22-27 Marca 2015 roku odbędzie się wyjazd młodzieży ZS do Popradu (Słowacja) w ramach projektu Comenius realizowanego w naszej szkole przez Polskę, Słowację, Turcję i Czechy. W wyjeździe będzie uczestniczyło aż 11 uczniów i 3 nauczycieli.

 

Celem ostatniego już wyjazdu jest:

- promowanie  aktywności  obywatelskiej młodzieży, a w szczególności obywatelstwa europejskiego;

-  rozwijanie  poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej;