Technikum Rachunkowości Nowość!

4- letnie Technikum Rachunkowości po Gimnazjum  NOWOŚĆ

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • AU.36. Prowadzenie rachunkowości
  • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

5- letnie Technikum Rachunkowości po Szkole Podstawowej NOWOŚĆ

 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Dni Otwarte Zespołu Szkół w Gorzycach

W dniach 16, 17 maja 2019r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się dla gimnazjalistów. Gorzycką placówkę odwiedziło ponad 600 uczniów. Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych zobaczyli pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, laboratorium do nauki języków obcych, bazę sportową, sale lekcyjne i nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego, na wyposażenie którego placówka pozyskała kwotę przekraczającą siedem milionów złotych. Mogli również zobaczyć warunki mieszkaniowe w funkcjonującym od trzech lat przy szkole internacie.

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„MISTRZ W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH”,

pod względem frekwencji na zajęciach szkolnych.

 

Za okres: 03.09.18 – 12.04.19.

Klasa III ZSZ                                                    

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-II TECHNIKUM

Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas I i II Technikum do udziału w konkursie języka angielskiego. Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu oraz Zespołu Szkół im por. Józefa Sarny w Gorzycach organizują wspólnie konkurs języka angielskiego dla uczniów Techników.
Konkurs obejmuje zakres materiału językowego na poziomie A2+/B1 i ma formę testu. Elementami składowymi testu są wiedza ogólna o Wielkiej Brytanii, część leksykalna, gramatyka oraz rozumienie tekstu czytanego.

Współpraca Zespołu Szkół im por J. Sarny w Gorzycach z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie

5 kwietnia 2019r  szkoła została partnerem Centrum Informacji Księgowej w Warszawie. W związku z tym Zespół Szkół im por J. Sarny w Gorzycach otrzymał status partnera merytorycznego projektu a uczniowie i absolwenci Technikum Ekonomicznego naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie. Uzyskując ten status, szkoła jest promowana i rekomendowana przez środowisko księgowe, które reprezentuje C.I.K., jako organizacja kształcąca księgowych.

Półfinał konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce”

11 kwietnia 2019r uczniowie  z Zespołu Szkół w Gorzycach Agnieszka Olszewska, Patrycja Solarczyk, Nazarii Jurkiv w zastępstwie, którego udział brał Dawid Strąk  pod opieką Anny Motyki zakwalifikowali się do półfinału konkursu wojewódzkiego realizowanego w ramach projektu „Przedsiębiorczość w praktyce IV”. Półfinał organizowany był w Ropczycach, w którym wzięło udział 27 zespołów ze szkół z woj. Podkarpackiego.

Cztery pory roku w poezji

"Cztery pory roku w poezji" to hasło przyswiecajace uczestnikom Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grebowie. Konkurs odbył się 2 kwietnia i wzięli w nim udział uczniowie z 5 szkół. Młodzież ze szkoły w Wydrzy, Krawcow, Zabrnia, Grebowa i Gorzyc miała okazję do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich. Upowszechnianie kultury słowa wśród młodzieży to główny cel spotkania. Jury wybrało jednogłośnie zwycięzcę, który wykazał się najlepsza interpretacją. Wiktor Solarczyk zdobył nagrodę oraz zaszczytne pierwsze miejsce.

Legitymacje szkolne w telefonach komórkowych

Zespół Szkół w Gorzycach jest pierwszą szkołą w naszym regionie i jedną z pierwszych
w Polsce, w której uczniowie oprócz tradycyjnych legitymacji szkolnych będą posiadali również mLegitymacje. Stało się to możliwe dzięki rozporządzeniu MEN, które umożliwia posiadanie legitymacji szkolnej w telefonie komórkowym (mLegitymacja)

SZKOLNY KONKURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 28 marca 2019 r. odbył się I etap szkolnego konkursu  z przedsiębiorczości organizowany przez Katarzynę Kolasińską. W konkursie brało udział 31 uczniów z całej szkoły. Do II etapu zakwalifikowało się 12 osób z największą ilością punków. 3 kwietnia 2019 r. ogłoszono wyniki II etapu: I miejsce zajął Dawid Strąk z kl. III TLE, II miejsce Tomasz Chmielnicki z kl. II TIE, zaś III miejsce Weronika Stachula z kl. II TIE.