Święto Zespołu Szkół w Gorzycach

Święto Zespołu Szkół w Gorzycach
W maju 1975 r. gorzycka szkoła przyjęła za patrona por. Józefa Sarnę, bohatera września 1939 r. pochodzącego z Pilchowa, który 13 września 1939 r. oddał życie broniąc przeprawy wycofujących się Polskich wojsk w rejonie Tarnobrzega.

Warto uczyć się w Gorzycach!!!

Rower o wartości 1500 zł, talony ufundowane przez zakład Federal Mogul, darmowa wycieczka dla 32 uczniów, stypendia, nagrody książkowe, płatne staże w okresie wakacyjnym oraz tygodniowy wyjazd na Litwę – tak zakończył się rok szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Cieszymy się, że możemy powitać Państwa na wymianie młodzieżowej "Zaangażuj się" i cieszymy się na spotkanie z Państwem na Litwie.

Przeczytaj uważnie wszystkie podane informacje i nie wahaj się zadawać pytań w razie potrzeby.

 

Kim jesteśmy?

• Fundusz Charytatywny i Wsparcia "Świat Dzieci" został ustanowiony w Mazeikiai na Litwie w listopadzie 2010 roku.

• Dajemy pomoc dzieciom z ubogich finansowo rodzin na Litwie. Uważamy, że te rodziny, zwłaszcza duże, nie mają publicznej uwagi i wsparcia.

Akcje czytelnicze w Zespole Szkół w Gorzycach

W miesiącu czerwcu w sposób szczególny uczniowie , nauczyciele j. polskiego i bibliotekarze z Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach oraz grupa historyczna ,,Nieczuja’’ zaangażowali się w szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestniczenie w różnych akcjach czytelniczych , min. ,,Jak nie czytam ,jak czytam’’, Noc Bibliotek ,,RzeczpospoCzyta, XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ph. ,,Czytanie łączy’’.